o firmie
 

Autorska Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” jest  biurem projektowym specjalizującym się w opracowywaniu kompletnych dokumentacji z zakresu architektury i budownictwa. A.P.A. rozpoczęła swoją działalność w 1987 roku pod kierownictwem mgr inż. arch. Jerzego Gołębiowskiego – absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom w 1977r.)

Istota naszego działania zawarta jest w nazwie firmy.Autorska - bowiem wszystkie projekty są naszym dziełem, nie powielamy i nie adaptujemy cudzych propozycji. Architektoniczna - określa zawód i pasję, łącząc doświadczenie inżynierskie z twórczymi inspiracjami
.
Powstawanie logo APA Projekt

Przygodę z projektem nie kończymy na samych rysunkach, ale pilotujemy w ramach nadzoru autorskiego budowy, a później etapu eksploatacji obiektów.Proponujemy naszym zleceniodawcom powiernictwo inwestycyjne starając się wypracować najbardziej efektywną formułę procesu inwestycyjnego. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na projektowanie obiektów o zróżnicowanej tematyce: budynki jednorodzinne, wielorodzinne, centra handlowo-usługowe, budynki dydaktyczne i sportowe, fabryki, muzea, itp.

Jesteśmy przygotowani i lubimy zmierzać się z nowymi wyzwaniami twórczymi traktując etap projektowy jako odpowiedzialny proces kształtowania kulturowego przestrzeni. Cenimy sobie udział w konkursach architektonicznych - najbardziej prawidłowej formule poszukiwań najlepszych decyzji przestrzennych. Konkursy są przygodą twórczą, szczególnie istotną dla młodych architektów, którzy w naszej firmie uczestniczą w zderzeniu się praktyki projektowej z tą częścią naszego zawodu, która zależna jest od talentu i wyobraźni.

Zapraszamy do współpracy deklarując partnerstwo w poszukiwaniu właściwych rozwiązań projektowych oraz realizacji zamierzonych celów procesu inwestycyjnego.