2011 Obiekt badawczo-laboratoryjny Wydziału Inżynierii Procesowej Politechniki Łódzkiej ...........................
  Wyróżnienie  
2010 Osiedle mieszkaniowe – budynki wielorodzinne J1, J2 w Zielonej Górze ul Obywatelska ....................
  I nagroda "Mister Budowy"  
2009 Centrum konferencyjno-hotelowe "Cuprum" we Wrocławiu ...................................................................
  Wyróżnienie  
2009 Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze ........
  I Miejsce  
2008 Budynek usługowo-handlowo- mieszkalny z parkingiem podziemnym Pl. Matejki w Zielonej Górze ....
  I nagroda "Mister Budowy"  
2008 Budowa Sali wielofunkcyjnej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Żaganiu .............................
  II Miejsce  
2006 Modernizacja i rozbudowa Instytutu Budownictwa Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze ........
  I nagroda "Mister Budowy"  
2002 Budynek Wydziału Nauk Ścisłych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze .......................
  I nagroda "Mister Budowy"  
2002 Budynek mieszkalno-usługowy M1a „Mrowisko” ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze ......................
  Wyróżnienie "Mister Budowy"  
2001 Budynek mieszkalny C-8D Akademik ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze ..........................................
  I nagroda "Mister Budowy"  
2000 Budynek mieszkalno-usługowy nr 5 ul. Wyszyńskiego - Wojska Polskiego w Zielonej Górze ...............
  Wyróżnienie "Mister Budowy"  
1999 Budynki mieszkalne - Domy Studenta dla uczelnianego TBS - Politechnika Zielonogórska .................
  Wyróżnienie "Mister Budowy"  
1999 Zespół mieszkalno-usługowy nr IV – bud. nr C,D1, D2 ul. Słowacka w Zielonej Górze .........................
  Wyróżnienie "Mister Budowy"  
1998 Budynek mieszkalny nr 3 dla Politechniki Zielonogórskiej ......................................................................
  I nagroda "Mister Budowy"  
1997 Budynek mieszkalno- usługowy Z-3 w Zielonej Górze ul. Słowacka .....................................................
  II nagroda "Mister Budowy"  
1997 Budynek mieszkalno-usługowy Z-2 w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego ..............................................
  I nagroda "Mister Budowy"  
1996 Zespół mieszkalno-usługowy nr III ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze .................................................
  Wyróżnienie "Mister Budowy"  
1995 Budynek mieszkalno-usługowy P-II ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze ...............................................
  II nagroda "Mister Budowy"  
1995 Przedszkole na oś. Pomorskim w Zielonej Górze ...................................................................................
  Wyróżnienie "Mister Budowy"    
1992 Międzynarodowy konkurs na Centrum Teatralno-Muzyczne EUROPERA w Gorlitz ............................
  I miejsce  
1987 Kościół Podwyższenia Krzyża w Zielonej Górze ...................................................................................
  I miejsce