2011  
2011 Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Naukowo - Technologicznego w Nowym Kisielinie.......
2011 Program Funkcjonalno-Użytkowy Hala laboratoryjna Wydziału Mechanicznego UZ w Zielonej Górze ...
2011 Program Funkcjonalno-Użytkowy Zakład Architektury i Urbanistyki UZ w Zielonej Górze .......................
2011 Zespół pawilonów handlowo-usługowych ul. Godlewskiego w Zielonej Górze .....................................
2011 Osiedle mieszkaniowe- budynki wielorodzinne ul. Obywatelska w Zielonej Górze .................................
  2010  
2010 Osiedle mieszkaniowe – budynki wielorodzinne J1, J2 ul. Obywatelska ..................................................
2010 Zespół zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej ul. Festiwalowa w Zielonej Górze ...................................
2010 Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej ul. Waszczyka ...........................................................
2010 Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 ul. Mateckiego ..........................................................................
2010 Budynek usługowo-mieszkalny z podziemną halą garażową ul. Piątkowska ...........................................
2010 Budynek Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” wraz z zagospodarowaniem terenu
2010 Budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy Z-1 przy ul. Zachodniej ...................................................
2010 Program Funkcjonalno- Użytkowy dla Budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii ......
  do 2009  
2009 Adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzibę Organizacji Gospodarczych- przebudowa .......................
2009 Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna rozbudowybudynku Urzędu Marszałkowskiego w ZG ..........
2009 Hala magazynowo-usługowa wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym ul. Konstruktorów ............
2008 Zespół mieszkalno-usługowy "Junior" w Nowej Soli ................................................................................
2008 Przebudowa i rozbudowa zespołu handlowo-usługowego CWW III ul. Zjednoczenia .............................
2007 Osiedle domów szeregowych ul. Kożuchowska w Zielonej Górze .........................................................
2007 Osiedle mieszkaniowe „Źródlane’’ ul. Rzeźniczaka .................................................................................
2007 Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych i Wydziału Prawa- A-33b ul. Wojska Polskiego...............
2007 Przebudowa i rozbudowa zespołu handlowo-usługowego  CWW II ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze
2007 Zespół Zamkowo-Pałacowy w Siedlisku ..................................................................................................
2007 Osiedle "Dolce Vita" w Łężycy .................................................................................................................
2006 Przebudowa i rozbudowa fasady budynku ul. Świętokrzyska 36 ...........................................................
2006 Budynek usługowo- handlowo-mieszkalny z parkingiem podziemnym ul. Matejki ....................................
2006 Budynek akademika studenckiego "Dom Studenta" Zielona Góra ............................................................
2006 Modernizacja i rozbudowa Instytutu Budownictwa- Politechnika Zielonogórska .....................................
2005 Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych i Wydziału Prawa- A-33a ul. Wojska Polskiego ...............
2005 Przebudowa Budynku Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji – Uniwersytet Zielonogórski ....................
2004 Przebudowa i rozbudowa budynku nr 80 i 78 na zespół gastronomiczno-hotelowy ...............................
2004 Instytut Biotechnologii, Ochrony Środowiska, Języków Obcych - Uniwersytet Zielonogórski .................
2003 Centrum Wyposażenia Wnętrz ..................................................................................................................
2003 Budynek mieszkalno-usługowy ul. Pocztowa w Zielonej Górze ...............................................................
2002 Centrum Astronomii – Obserwatorium  ul. Lubuska 1 ..............................................................................
2002 Budynek Wydziału Nauk Ścisłych  Uniwersytet Zielonogórski ..................................................................
2002 Zespół mieszkalno-usługowy  „Mrowisko’’ ul. Wojska Polskiego .............................................................
2002 Modernizacja Hali Wydziału Mechanicznego – Politechnika Zielonogórska .............................................
2001 Park Wodny ul. Urszuli w Zielonej Górze .................................................................................................
  do 2000  
1999 Budynki mieszkalne - Domy Studenta dla Uczelnianego TBS - Politechnika Zielonogórska ...................
1999 Rozbudowa i nadbudowa budynku BGŻ w Wolsztynie ..........................................................................
1999 Zespół mieszkalno-usługowy nr IV – budynek nr C, D1, D2 ul. Słowacka ..............................................
1998 Rozbudowa, modernizacja Hali Instytutu Inżynierii Środowiska – Politechnika Zielonogórska ...............
1998 Centrum Kształcenia Studentów Niepełnosprawnych – Politechnika Zielonogórska ..............................
1998 Budynek mieszkalny nr 3 – Politechnika Zielonogórska ...........................................................................
1998 Dobudowa Hali Wydziału Mechanicznego – Politechnika Zielonogórska .................................................
1997 Projekt rozbudowy Politechniki Zielonogórskiej ........................................................................................
1997 Budynki mieszkalno-usługowe ul. Wyszyńskiego / Wojska Polskiego w Zielonej Górze ........................
1996 Budynek Mieszkalno – Usługowy Nr 5, ul. Wyszyńskiego, Wojska Polskiego w Zielonej Górze ............
1996 Zespół Mieszkalno – Usługowy Nr III ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze ..............................................
1995 Budynek Mieszkalno – Usługowy P II w Zielonej Górze ..........................................................................
1995 Przedszkole na oś. Pomorskim w Zielonej Górze ...................................................................................
1994 Bank PeKaO S.A. w Zielonej Górze ........................................................................................................
1993 Zakład Produkcji Stolarki PCV ,,KONZBUT" w Świdnicy .........................................................................
1992 Bank PKO BP – Budynek nr 2 ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze ........................................................
1992 Centrum Teatralno – Muzyczne "EUROPERA" w Gorlitz .........................................................................
1991 Kościół w Gubinie ....................................................................................................................................
1989 Zespół Mieszkalno – Usługowy "Przyjaźń" w Zielonej Górze .................................................................
1989 Bank PKO BP – Osiedle Pomorskie w Zielonej Górze ..............................................................................
1989 Szczegółowy plan Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze ............................................
1988 Koncepcja rozbudowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze .............................................
1987 Kościół Podwyższenia Krzyża w Zielonej Górze ...................................................................................