2009 Urząd Marszałkowski - Zielona Góra
  Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna rozbudowy budynku
   
Galeria