2000 "No i basen nam odpływa" ......................................................................................................................
  Gazeta Lubuska  
1999 "Mister budowy roku '98" .........................................................................................................................
  Gazeta Lubuska  
1997 Dom i Budownictwo - "Idzie nowe dwuspadowe" ..................................................................................
  Dom i Budwnictwo  
1992 "Europera" .................................................................................................................................................
  Gazeta Lubuska i Gazeta Nowa